22 października 2017 Zaloguj
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

Adres:
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel. Sekretariat: (032) 777-49-50
fax: (032) 777-49-99
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
internet: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Dyrekcja:
p.o. Dyrektora Naczelnego inż. Tomasz Cywiński, tel. Sekretariat: (032) 777-49-50
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Wód: mgr inż. Stanisław Gruszczyński, tel. Sekretariat: (032) 777-49-50

Dyżurny specjalista Centrum Operacyjnego:
tel.: (032) 777-49-30
tel.: (032) 777-49-32
tel.: (032) 777-49-57
fax.: (032) 777-49-49
e-mail: co@gliwice.rzgw.gov.pl
e-mail: oki@gliwice.rzgw.gov.pl


CENTRA ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel.: (032) 255-21-95, 20-77-101, 256-56-01
fax: (032) 256-22-13
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl
internet: www.katowice.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: 987, (012) 39-21-300, 39-21-112
fax: (012) 422-72-08
e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl, wz@malopolska.uw.gov.pl
internet: www.malopolska.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: (077) 45-24-715, 45-24-469, 45-24-243
fax: (077) 45-24-716, 451-31-31
e-mail: czk@urzad.opole.uw.gov.pl
internet: www.opole.uw.gov.pl